Yarn and needles

”Ball of yarn and knitting needles. Pure white background, soft shadows. Focus on yarn.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *